2013. március 15., péntek

2013 márciusi esszismertetők. Hic Rhodus, hic salta!


A második félévi filozófiai esszétémákról adok most tájékoztatást röviden: milyen művek (műrészletek) ezek, mi a tartalmuk, milyen megközelítést lehet hozzájuk javasolni, és milyen speciális nehézségek akadnak velük kapcsolatban. Ez lesz az első pont tartalma, a másodikban pedig a határidőkről, a terjedelemről és más effélékről beszélek.

 Ez itt tehát csak információs és segédanyag. A pár nappal korábbi bejegyzésben (vagyis hátrébb) találjátok meg magukat a bázisszövegeket.
 

1. ISMERTETŐK

 Talán nem tetszik majd, de a szövegek szerzőjét eltitkolom. Ezt azért teszem, mert régi tapasztalat, hogy az ember legelőször külső támpontokat keres, és ha megtalálta őket (vagy megajándékozzák vele), akkor azokat kapásból összetéveszti a valóságos tartalommal. Elkezd készből dolgozni, tákolni, mindenfélét „összelopkodni”, és még csak nem is veszi észre, mit művel: azt hiszi, hogy dolgozik. Hogy így kell dolgozni. Hogy a dolgozás ilyen. Pedig csak anyagot gyűjtött a gondolkodásához. (Amit viszont nem fog elvégezni.) — Jelen esetben azonban csak a szövegre magára tudtok majd támaszkodni. Ez tényleg nehézség, de valójában, mint mondtam, előny; mert muszáj lesz eltűnődni azon, amivel épp foglalkoztok.

 Azzal a félelemmel pedig, hogy így esetleg teljesen félreért valamit az ember, nem kell foglalkozni. Ennyire önbizalomhiányosnak nem érdemes lenni. — Egyébként még az esetleges tévutakon is látszik, hogy milyen igaz törekvés volt a mélyén. És azt a magamfajta tanár igyekszik méltányolni.

Beszélek akkor most magukról a szövegekről. Ezek előzetes ismertetések lesznek. Nem akarom a szövegeket különösebben értelmezni, csak a legszükségesebbeket mondom el róluk; sokszor szándékosan fogalmazok majd általánosságokban. Csak az a célom, hogy némi támpontot kapjatok az egyes részletekhez. Gyakran teszek fel kérdéseket is: de nem feltétlenül az a feladat, hogy pont ezekre válaszoljatok. Találjátok meg a saját olvasatotokat, abban a saját problematikátokat, ahhoz a saját elgondolásaitokat. Ennyi.

 
(01. liliom)

Mint a mostaniak közül a legtöbb szöveg, ez is társadalmi-emberi problémákat feszeget. (Nem teljesen véletlenül.) Nevezetesen: hova vezethet a végletes megosztottság, az emberek hatalmi felosztása jókra és rosszakra? Szóba kerül pár furcsa dolog ehhez, Rákosi Mátyás szlogenje, Robinson és Péntek duettje. A szöveg 3-4 éves, azóta "továbbfejlődtünk", de nem biztos, hogy bármiféle megoldás felé.

 
(02. telekspekuláció)

Földönfutó szabad ember véleménye rólunk, helyzetünkről, és a „harmincasokról”, akik inkább azért már negyvenesek. És az újakról (rólatok), akik vagy újrakezditek ezt az egészet (sokkal jobban), vagy  legyintetek egy nagyot és szétspricceltek a nagyvilágba. Amit talán meg is érdemelnénk.

 
(03. fent olvas)

Mi lett a kultúrával, hova lettek az olvasók, a gondolkodók, a tépelődők? Elbújtak? Elfogytak? Egyáltalán: kellenének? Egy éjszakai séta alkalmából született gondolatok.
 

(04.) (Homo sapiens)

Szabadvers úgy nyolcvan évvel ezelőttről: a képeket nem kell mellre szívni, a szőröstestű asszonyokról szólót se, meg hát úgyis elszőrtelenedtek azóta a lányok. Líra ez. Persze rögtönzött történelemóra is az ember villámkarrierjéről Neandervölgytől a banktrezorokig és másik végletként a kukázásig; hozzá némi kis lelkiismereti felhangok. Spontán versolvasásra és szégyenkezésre kevésbé hajlamosak ne válasszák!
 

(05. lenullázódás)

Van ma Magyarországon pár millió ember, aki ezt a szöveget kizárólag a Kádár-kor dicsőítéseként képes értelmezni. (Az ilyesmi nem csak magyar sajátosság, tömegtársadalom-betegség. Néhány berögzült szólam mentén döntünk, ítélünk akár életről, halálról.) Ti ne legyetek ilyenek, lassuljatok le a feladathoz: ez a szövegrészlet többről szól. Amire a szerzője emlékszik, arra persze ti nem emlékezhettek, amit hiányol, az talán nektek már nem is hiányzik. De akkor se legyetek ilyenek: az emberi történések egyetlen ideológia alapján nem ítélhetők meg, és korrekt, felkészült értelmiségiek nélkül meg egyáltalán nem is láthatók. Becsszóra.

 
(06. apróhirdetés)

Vers, de vicces: költő beszél benne, ám nem az a lángoszlop-fajta, csak egy amolyan kis ügyetlenke. Eltűnődik, mit is ér az irodalom, és miféle figurák hozzák össze. Önironikus szöveg, az biztos. Szeretni nagyon lehet, írni róla elsőre talán lehetetlennek látszik. Pedig nagyon is érdemes.

 
(07. államaikat is így)

Ezt se most írták: még egy korábbi rémkorszak elején. Szerzője filozófus-író: évezredek történéseinek, gondolatainak, rögeszméinek ismeretében mondja, amit mond. Hogy aki tévedéssel indít, az nem csak hogy el fog tévedni (majd, egyszer); hanem az már eleve tévedésben van. És hogy eddig még egyetlen tévedéssorozat sem vezetett el eddig az igazsághoz. És hogy mindig eljön az, amit a következmények időszakának nevezünk. Homályos? Olvassátok el a bázisszöveget, és majd nem lesz az.

 
(08. kétszerhalott)

Nem tudjuk, merre megyünk - elkerülhetetlen hát, hogy egészen máshol kössünk ki a végén, mint amerre elindultunk.” – Ez a szöveg utolsó mondata, konklúziója. Megrázó példával „bizonyítja” állítását. (Pontosabban egy egész regénytrilógiával – ugyanis egy nagyszerű, élvezetesen és szórakoztatóan fogalmazó, de igen sötéten látó író művéből való a részlet.)

 
(09. átlavírozók)

Cseh Tamás énekes néhány éve halt meg. Utolsó éveiben súlyos beteg volt. Néhányszor elbeszélgetett egy jó fej pappal – és jó nyomokat hagyott benne is. A papot egy újságíró kérdezte aztán az énekesről, és ő nagyon különös dolgokat mondott Cseh Tamásról, no meg persze életről, keresésről; tulajdonképpen az értékes, az érzékeny emberről. Hogy milyen is az. Nem csak hívőknek lehet érdekes elgondolkodni mindezeken.

 
(10. unortodox)

Magyar író véleménye az egyetemi forráskivonásokról és még sok minden más, a ti évjáratotokat közvetlenül érintő dolgokról. Vigyázat! Ázsia, Afrika emlegetése lehet, hogy csak párhuzam. Átgondolt, ugyanakkor nagyon sarkos megállapítások. De jó lenne cáfolni tudni őket!

 
(11. az ember tejhozama)

Regényrészlet ez is: arról, miért kell az embereket mindenáron „pozitív életszemlélettel” etetni – moziban, családban, iskolában, politikában. És miben vagyunk ebben mások, mint egy fej káposzta? Miben vagyunk még a káposztafejnél is megvezethetőbbek? Nagyon abszurd, nagyon mulatságos – és eléggé fejbevágó.

 
(12. valakik nézik)

Legtöbbünknek van olyan érzése időnként, hogy másvalakik figyelik. Nem mindig paranoia, de mindig elég kellemetlen érzés. Ebben a dalban azt figyelik valakik, ahogy él az ember. Kisgyerekként él: álmodozik, a valóságot pedig nem nagyon fogja fel. Lehet, hogy szerencséjére. És olyan sok gondviselésben tényleg nem részesül.

 
(13. gumibohóc)

Arról szól ez a szöveg, hogy nem kell összetéveszteni az embert a szerepével. Nem kellene. „Vigyázz, el ne császárosodj!”, így intette önmagát lassan kétezer éve Marcus Aurelius, a filozófus-császár. Igyekezett nem azonosítani magát a funkciójával, őrizte az arcát, egyéniségét. Feltételezte, hogy van neki olyanja. A szövegrészlet arról beszél, hogy manapság már nem biztos, hogy mindenkinek van. Legalábbis vannak ilyen félelmek: egyrészt hogy a saját arcot nem kapjuk automatikusan, hanem ki kell küszködnünk; másrészt, hogy még el is veszíthető. Hülyeség? Hány ismerősöd esetében vagy biztos, hogy tényleg olyan, amilyennek mutatja? És a magad esetében biztos vagy? Biztos?

 
(14. új dolgokról régiesen)

Van egy író: elege van dolgokból, viselkedésekből, döntésekből, egy sereg dologból, amik csak úgy megtörténnek velünk ebben az évtizedben. Megtörténnek, mert vannak, akik megteszik. És ezekről minden héten ír valami rövid epéset. Régies nyelvezetet választott ehhez a tevékenységhez, műmese-nyelvet; ettől egy kicsit nehezebben érthető a dolog, de csak egy cseppet. Oda kell figyelni. Érdemes. Végül is ritkán olvashattok mesét vízen sétáló önelégült királyról és mellette hátúszásban laptopozó segéderőről. Mesét, amelyben még egy valóságos oktatási államtitkár is feltűnik, és nem az elborzadás az első reakciónk, mint általában, hanem a röhögés.

 

 
2. A DOLGOZATOKRÓL, ÁLTALÁBAN

 
A dolgozatok műfaja: esszé. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy

megformált,

jól tagolt,

a kiválasztott szövegből kiinduló, azt értelmezgető,

a szubjektivitást, a személyes állásfoglalást sem nélkülöző, a tévedés lehetőségét is bekalkuláló,

kellemesen olvasható szövegeket kellene írnotok.

Azt ajánlom tehát, írásotokat (az alapszöveggel együtt) olvastassátok el másokkal is, lehetőleg persze olyanokkal, akikben kellő érzékenységet is feltételeztek. Na meg némi humán műveltséget.

 
A terjedelem: nagyjából 3 gépelt oldal, a szokásos paraméterekkel: másfeles sortávolság, 12-es betűméret (Times New Roman), A/4-es papírméret.

Természetesen kézzel írott szövegeket is elfogadok, az olvashatóságra azonban törekedjetek, főképp azért, mert a rosszul olvasható szöveg eleve gyengébbnek tűnik. (Sokkal gyengébbnek. Nem vicc.)

Az írásokat nem elektronikusan, hanem nyomtatva kérem. Ennyit érjen meg nektek.
 

Értékelés: hagyományosan, 1-5 közötti skálán történik. Minden dolgozatra személyes véleményt szoktam írni, néha nem is rövidet. (Hátha még segíteni is tudok ezzel egyeseknek: az irodalom érettségi is hasonló jellegű, csak persze kicsit kötöttebb és szabálykövetőbb.)

 
Határidő: nos, kétféle határidő van. Az alap-határpont április 2-a, a tavaszi szünet utáni első tanítási nap. Az ekkor beadott írásokat érdemük szerint bírálom el.

 
Létezik egy előrehozott dátum is: ez március utolsó tanítási napja (március 23.), 14 óra. (Ez szombat; a portya napja. Aki eddig az időpontig beadja a dolgozatát, az is megkapja természetesen a pontos értékelést és az érdemjegyet. Viszont egy jeggyel jobbat kap aztán a dolgozatra. Ennek az az oka, hogy szeretném, ha az írások nagy részét már a szünetben ki tudnám javítani; és úgy gondolom, hogy ami nekem ebben előny, az a beadóknak hátrány, hiszen jobban kell sietniük. Jogosnak találom tehát a pozitív diszkriminációt. (De hülye kifejezés!)

 
(Megjegyzés: természetesen aki bead egy üres lapot, vagy valami odakent összevisszaságot, az nem fog automatikusan kettest kapni: erre az egyre senki se számítson. Becsületes, komoly munkákról beszéltem.)

 
(Megjegyzés2: Előfordul, hogy valaki elkészül a munkájával egy adott határidőre, de aznap nem tud iskolába jönni. Ebben az esetben elküldheti nekem a szöveget elektronikusan. /oravecz.barna@hungarnet.hu/. Ezzel azonban csak az elkészülés tényét igazolja. Tehát ezeket az írásokat is kérem aztán nyomtatásban is.)

 
Hát jó munkát!
Oravecz Barna

 

 

2013. március 11., hétfő

2013 tavasza - most ezekről lehet esszét írni


(01. liliom)

Nem a nyelv, nem a hit, de még csak nem is az adminisztráció tart egyben egy társadalmat. Ahogy nincs társadalom, amelyben ne ütköznének érdekek, ugyanúgy nem létezik társadalmi béke közös érdek nélkül. A legfőbb közös érdek pedig maga a társadalmi béke. Aminek természetesen ára van. Az egyik ára például pont az, hogy ezt az árat kivétel nélkül mindenki fizeti. Egyedül Robinsonnak nincs szüksége konszenzusra. Robinsonnak és Pénteknek már igen. Ahol önös érdekből sikerül megfosztani e konszenzustól a társadalmat – mi, a jók, és ők, az aljasok –, ott előbb-utóbb mindkét fél fanatizálódik. Ott előbb-utóbb a lelkekbe félelem, s az agyakba cenzor ül. A társadalmi béke totális hiányát pedig úgy hívják: polgárháború.

Ahol az „aki nincs velünk, az ellenünk” elve érvényesül, ott semmi nem lehet közös a másikkal, és mindennek, még egy szál virágnak is önmagán túli jelentése lesz. Ha sikerül végképp Jókra és Rosszakra osztanunk egy társadalmat, ahol nálunk, jóknál csakis liliomot illik, akkor előbb-utóbb szégyenkezve, a pincében, műfénynél fogjuk nevelgetni kedvenc virágunkat, legyen az bármi, ami a liliomtól egy picit is különbözik.

Ahol csak Mi meg Ők van, ott szinte mindegy, hogy milyen szabadságot biztosít a törvény. Ahol Velük még egy kókadó virág sem lehet közös, ott előbb-utóbb meghasonlunk mindannyian. Megkockáztatom, aki elfogadja azt az egyre vehemensebb állítást, hogy ma Magyarországon kizárólag két dolog közül választhat, de jól vigyázzon, melyiket választja, mert a másik maga a gonosz, az mindegy, végül melyiket választja, melyiket tekinti szépnek, igaznak, jónak. Az nem csak az ország, hanem a saját lelki halálos ítéletét írja alá.

 
(02. telekspekuláció)

Színész vagyok, földönfutó szabad ember, aki hol haraggal, hol részrehajlással, a maga bőrét is kockáztatva mondja véleményét a világról. Ez a mondás hivatás, a hivatás meg felelősséggel jár. Minden este öt-hatszáz ember személyesen ellenőrzi az adóforintjait – ez is felelősség. De sokkal inkább az, amit közlünk, amit képviselünk. Akkor is, amikor éppen kiröhögjük az életünket, akkor is, amikor beismerjük a kacajok mögötti szorongásainkat. Tegnap épp Garassal ültem órákat – és röhögtünk. Azon, hogy mi, ősmasszívumok már csak így bírunk ki mindent. Hiszen ebben telt az életünk: hogy már csak ezt kell kibírnunk. És jött, jön egy újabb „már csak ezt”. Ha mindet kibírjuk, örökéletűek leszünk. És közben nevetünk a mai, mindent tudó, nagyképű harmincasokon, meg azon, amivé az országot tették. De szerintem ez nem mehet így a végtelenségig. Jönnie kell egy nemzedéknek, amelyiket már nem lehet tovább hülyeségekkel és ígéretekkel etetni, akik kihányják a nadrágszíj behúzásáról szóló örökletes mondatokat – vagy elmennek innen kiereszteni a nadrágszíjat és akkor majd nézhetünk. Mintha kimaradnánk a saját történeteinkből. Pedig a mi életünk kis projekt, nem kerülne túl sokba. Az építészet a jó párhuzam arra, ami történik. Valamelyik nap álltam a pesti oldalon a Nobel-díjasokról elnevezett gazos telken, ráláttam a Nemzeti Színház, a MÜPA meg a Lágymányosi híd elkeserítő hármasára, és az jutott eszembe, hogy nálunk is sokminden épül, csak épp nem szépül. Paulo Viriglio azt írja, hogy minden, ami nem a jövőnek épül, az egyszerű telekspekuláció. Hát én ezt érzem a mai hazai kultúrában. Az idő gyarmatosítása folyik, mi meg lassan mindannyian szellemi és fizikai telekspekuláció áldozataivá válunk. 2010-ben ott tartunk, ami már 80-ban is kevés lett volna.

 

(03. fent olvas)

Válaszként akkor engedj meg egy történetet. X. Y. barátomról van szó, aki egyébként negyven valahány évesen hirtelen elkezdett egyetemre járni, magyar-népművelés szakos Pécsett. Együtt sétáltunk az utcán, és én panasz­kodtam neki, hogy ez a mai ifjúság milyen borzalmasan távol áll a szellemitől, hogy amikor én voltam fiatal, akkor azért voltunk egy páran, akik olvastunk, zenét szereztünk, képeket festettünk, egyszóval gondolkodtunk és megszállottan kerestünk valamit, ami összekapcsolt bennünket, és hogy ez mennyire kiveszett. Miska erre azt mondta, hogy szerinte tévedek, mert azok az emberek, akikre én gondolok, számra megvannak ma is, csak nem látszanak. És mutogatván fölfelé az ablakokra, akkor, azon a pécsi estén, megkérdezte: honnan tudod, hogy nem ül ott fönn egy? Csak nem akar veled, egy úgynevezett íróval találkozni. Más dolga van. Nem bírja elviselni ezt a világot, és valamilyen módon próbálgat egy másikat. Talán létrehozni. Talán csak szomorú, ezért nem ér rá. És ebből a szomorúságból majd lesz valami. Egy újabb rés, hogy a tűrhetetlenből ki lehessen látni a tűrhetőre. Vagy, mondta Miska, ő, ott, egymagában, épp téged olvas. Nagyon mélyen hatott rám, amit mondott, hisz ez arról szólt, hogy talán csak rossz szögből nézünk. Hogy talán létezik egy másik szög, amelyből rálátunk arra, amit annyira óhajtunk valamennyien, elégedetlenek és nekikeseredettek, az egyetlen embert, aki olvas minket, ott, az ablakok mögött. Vagy csak azt az ablakot.

Mert már egyetlen egy: elég.

 

(04.) (Homo sapiens)

Meztelenül jöttél a Neandervölgyből, szőröstestű asszonyaiddal,

de immár szmokingod tökéletes, asszonyaid keble marcipán.

Bölényeidet leigáztad kőbaltád kivirult az üvegházakban

virágja

Taylor-System, parlament.

Börzéseid de szépen hegedülnek,

Homo sapiens homo sapiens!

Meztelenül jöttünk a Neandervölgyből s lám milyen nagy fiúk

vagyunk:

Csápjainkat titkárok serege tartja tisztán, esténként

lakkcipőben járunk.

S lángoló falloszaink előtt a Föld asszonyai térdrehullnak.

 

Én homo sapiens vagyok te homo sapiens vagy ő homo sapiens.

Koldusok aszott beleiben meggyulladt a száraz kenyérhaj,

börzések szívszaggatóan hegedülnek:

Homo sapiens a szemétdombon!

Homo sapiens a safe előtt a safe előtt!         

 
(05. lenullázódás)

A Kádár-korszak utolsó éveire, (…) legalábbis innen, 2013-ból nézve, mintha valami csendes egyensúlyi állapot lett volna /jellemző/ a magyar társadalomban: beletörődésen alapuló, de már-már élhető, és szinte mindenkinek elfogadható. Fényévekre az ideális társadalomtól, de mégis: némi szabadság, kis híján egyenlőség, sőt, egy kevés testvériség is. Az utcán még alig aludt valaki, éhezés, munkanélküliség szinte nem volt. A diktatúrát az ember a fejében cipelte óvatosság és némi szorongás formájában, és ha kicsit is vigyázott magára, ritkán botlott bele. Értelmiségivé válni pedig fontos és jó célnak tűnhetett egy fiatal számára. Értelmiségi fölény persze akkor sem létezett, viszont volt helyette erkölcsi-szellemi tőke.

Van két félhomályos emlékképem erről a tőkéről. A hetvenes évek vége felé, tizenéves koromban olvastam először Élet és Irodalmat. Az unalom és a tisztelet keverékével. Úgy rémlik, mintha mindig szürke és felhős november vagy február volna, amikor kinyitom a lapot, és mintha egyfolytában arról vitatkoznának benne, hogy Magyarország Kelet-Közép-Európában, vagy pedig Közép-Kelet-Európában fekszik-e, és ennek a végeérhetetlen vitának a kapcsán emlegetnének történelmet, Marxot, Lukács Györgyöt, egzisztáló szocializmust, Kornai Jánost, sőt, Bibó Istvánt. Fáradtan, unottan, de mindentudóan. Pontosság, tudományos megalapozottság, a túlzások kerülése, önreflexió, kesernyés irónia, jó, magyaros pesszimizmus. Mégis mintha lett volna egy közös minimum, mintha abban mindenki megegyezett volna, hogy iszonyú dolgok történtek itt velünk a huszadik században, ezt mindannyian tudjuk, nem felejtjük, tudjuk a saját hibáinkat, bűneinket is, de egy biztos: velünk még egyszer nem fog senki kiszúrni! Nekem ezt sugallta a magyar értelmiség akkori hangulatáról az Élet és Irodalom. Nem túl vidám ez a kép, de az, hogy akkoriban több tízezer előfizetője volt a lapnak, jelzi, hogy létezett egy erős és egységes magyar értelmiség. Mi, értelmiségiek – mondhatta és mondta is teljes joggal a körzeti orvosunk, az összes magyartanárom és a kerületi IKV főmérnöke, mert péntek reggel mindannyiukhoz megérkezett az ÉS, amit aztán a hétvégén el is olvastak (a sorok között is).

(…)

Talán ennek a tiszteletnek, ennek az erős (vagy viszonylag erős) magyar értelmiségnek is köszönhető az a pozitív szerep, amit Magyarország és mi, magyarok betöltöttünk később a rendszerváltásban. Lengyelországgal - és a lengyelekkel - együtt példát tudtunk mutatni, a változások élére tudtunk állni. És nemcsak azzal, hogy itthon szépen, vér nélkül leváltottuk a magunk diktatúráját (ez volt a minimum, gond nélkül abszolváltuk), hanem több ország sorsába, sőt, az európai történelembe is pozitívan tudtunk beleszólni. Mert mi voltunk Horn Gyula stábja, mi bontottuk le a vasfüggönyt, mi indítottuk el a német egyesítést, és mi voltunk Tőkés László református gyülekezete is, akik Temesvárról az első rést ütötték a Ceucescu-rendszeren. Ezek bizony mind mi voltunk, magyarok, 1989-ben. Az utolsó olyan alkalom volt ez, amikor a magyarság nagyobb feladatot vállalt magára, mint amekkora elvárható lett volna tőle. És nemcsak vállalta, hanem végre is hajtotta. Hajtottuk. És ez a mi rosszkedvű, pesszimista, unalmas értelmiségünk vezetésével történt.

 És aztán eltelt huszonnégy év, és jött az értelmiségi „fölény" mosolya és mindaz, amire Mészöly Miklós 1987-ben szelíden figyelmeztetett, vagyis hogy az értelmiség bizony két részre szakadhat: „a kizárólag"felzárkózni" törekvő sznobságra" meg „az egyetemessé nem érlelt hangvételre és látókörre". Egy cinikusan mosolygó fölényesre és egy fogcsikorgató frusztráltra. És így is történt. Ebben vagyunk benne huszonhárom éve. Közben elveszett az értelmiség erkölcsi és szellemi tőkéje, de megérkezett az utcán alvás, az éhezés, a kilátástalanság, a kivándorlás. Na meg a kidobóemberek: bajod van, testvérem? megbeszélhetjük!

 De rajtuk kívül senki más nem akar itt megbeszélni semmit.

 

(06. apróhirdetés)

Kerestetik

egy nő, aki eltart,

amíg én verseket írok.

Egy nő,

akinek nincsenek káros szenvedélyei,

vagyis

nem politizál,

nem káromkodik,

és nem jár haza részegen.

 

Mert ez zavarna a versírásban.

 

A versírásban, amely

mint tudjuk, egyre jobban

hasonlít a horgoláshoz:

szemrontó,

roszul lehet élni belőle,

ám ezzel szemben lassanként

teljesen fölösleges is –

 

Egyszóval

kerestetik.

 
(07. államaikat is így)

A magam részéről nem ismerek nagyobb bajt, mintha nem tudom, mi történik. Nem múlik el nap, hogy valakit valamibe fogni ne lássak, és első lépésénél azt kellene mondanom, nem azt fogja elérni, amit kíván. Kis napi dolgokban ilyesmi többnyire bosszúság. De hivatásukat is így választják, házasságukat is így kötik, államaikat is így építik, és világszemléletüket is így gondolják. Nem tudják, milyen eseményre mi következik, vagyis nem tudják, mi történik. Feltételeznek valahol valamit, ahol vagy nincs semmi, vagy egészen más van. A világ egyszersmindenkori rendben épült, és ki van zárva, hogy az állam a kormányzati eszközök ismerete nélkül fennmaradjon. Egy ideig bőszülten öldököl, aztán összeroskad. Ki van zárva, hogy a házasság szerelem nélkül sikerülhessen. Egy ideig gyűlölködés, aztán közöny, és vége. A házasságok ötven százalékban hiúságból köttetnek, negyven százalék érdek, tíz százalékban szexus. A szexus nem szerelem. Magától értetődik, hogy az alattvalók elnyomására épített állam összeroskad, és a házasság, amelyet a hiúság, vagy az érdek kötött, boldogtalan. A világ rendje hűséges. Mindig ugyanaz, mindig megtalálható, mindenki számára hozzáférhető és megbízható. Ami történik, mindig igaz. Nincsen szükség arra, hogy megtudjam, mi lesz holnap. Ha tudom, mi van ma, mindent tudok. Baader azt mondja, hogy az ember morálját a fizikára kell építeni. A fizikai rend hűséges. Ha valaki hiúságból köt házasságot, és boldogságot vár, nem tudja, mi történik. A művész, aki a hírt választja és nem a művet, nem tudja, mi történik. A hibát esetleg észreveszik, esetleg nem. Talán már késő. A házaspár megjelenése tényleg hatásos, de mit kell érte fizetni. A művész híre megvan, csak mit ér. Az állam hatalma tényleg impozáns, csak a börtönök vannak tele.

  

(08. kétszerhalott)

Az életnek nincs értelme, érveltem magamban. Születik és meghal az ember, a közbülső történések pedig semmilyen logikus szálra nem fűzhetők fel. La Chére-nek, egy francia katonának a története járt éppen az eszemben. 1562-ben Jean Ribaut, aki az egyik legelső gyarmatosító expedíciót vezette az Újvilágba, néhány emberét hátrahagyta Port Royalban (Hilton Read közelében, a mai Dél-Karolina államban). Albert de Pierrát nevezte ki parancsnokuknak, akiről hamarosan kiderült, hogy őrült: állati rettegésben tartotta az embereket erőszakos módszereivel. „Saját kezével akasztott fel egy dobost, aki magára vonta a haragját - írja Francis Parkman múlt századi amerikai történetíró -, egy katonát, La Chére-t pedig egy kopár szigetre száműzetett, az erődítménytől mintegy tízmérföldnyire, ahol az menthetetlenül éhhalálra volt ítélve.” Végül fellázadtak ellene, és megölték, a félholt La Chére-t pedig megmentették, és visszahozták a szárazföldre. Azt gondolná az ember, hogy La Chére most már biztonságban volt - hogy miután túlélte az embertelen büntetést, egy időre mentesül a további megpróbáltatások alól. Ám ennél bonyolultabb az élet. Nincs törvény, mely gátat szabna a balszerencsének, nincs kivételezés - minden percben tiszta lappal indulunk, ugyanúgy kitéve a sors övön aluli ütéseinek, mint a megelőző percben. A településen egyre rosszabbul mentek a dolgok, látni való volt, hogy a kísérlet meghiúsult. Az emberek sehogy se tudtak megbirkózni a vadonnal, az éhséggel; úrrá lett rajtuk a honvágy. Kezdetleges szerszámaikkal, utolsó erejüket megfeszítve hajót fabrikáltak, „Robinson Crusoe-hoz méltót”, hogy hazatérhessenek vele Franciaországba. Az Atlanti-óceánon érte őket a következő csapás: megállt a szél, élelmük és vizük pedig kifogyott. Megették a cipőjüket, a bőrmellényeiket, volt, aki kétségbeesésében tengervizet ivott, többen meghaltak. Szinte elkerülhetetlenül következett a lealacsonyodás: az alászállás a kannibalizmusba. „Sorsot vetettek - írja Parkman -, és a sors La Chére-t jelölte ki, ezt a szerencsétlen flótást, akit Albert annak idején éhhalálra ítélt a kopár szigeten. Megölték, vadállati mohósággal feldarabolták, és szétosztották egymás között a húsát. A szörnyű lakoma jóvoltából kitartottak valahogy, míg a szárazföld feltűnt a láthatáron, majd, így mondják, a boldogságtól megzavarodott elméjük, és elvesztették az uralmat a hajó felett, amit egy áramlat ismét mélyen besodort az óceánba. Egy kisebb angol hadihajó lecsapott rájuk, és fogságba estek; az angolok a gyengébbeket kitették egy szigetre, a többieket pedig elhurcoIták, mint hadizsákmányt, Erzsébet királynő színe elé.”

La Chére csak példa. Amilyen gunyorosak a sorsok bírnak lenni, az övé még nem is olyan különleges, talán enyhébb is az átlagnál. Ő legalább egyenesen haladt előre az útján, ami önmagában elég szokatlan, valóságos áldás. Általában hajlamosak az életek, mint hajók a háborgó tengeren, ide-oda dobálódni, ütődni, sodródni állandó célszerűtlen irányváltoztatások közepette. Elindul valamerre az ember, félúton megtorpan hirtelen, fordul erre-arra, majd tovasodródik. Nem tudjuk, merre megyünk - elkerülhetetlen hát, hogy egészen máshol kössünk ki a végén, mint amerre elindultunk.

 

(09. átlavírozók)

- Ön azt mondta, hogy Tamás kereső ember volt. Kit értünk kereső emberen?

 - Akit intenzíven érdekel, hogy mit keres itt. Kevés ismeretem van Tamásról, hiszen csak néhányszor beszélgettünk, de szerintem ilyen ember volt. Azért szerettem már kölyökként is, mert az volt az egész habitusában, hogy van igazság, még ha torz módon jelenik is meg. De van, és kimondható. Azt hiszem, Isten világa ilyen összetett. Ez a mi problémánk, hogy nem látunk át a falakon. Ezért tétova a reménység is bennünk. Szeretnénk bizonyosságot, de nincs bizonyosság. Mert ha bizonyosság volna, nem lenne döntés. Ami a legfontosabb, az a megismert igazsághoz való hűség, és aki az igazságot keresi, nincs miért aggódnia. Aki nem adja fel az igazságra való vágyakozást, annak van esélye, hogy emberként kiteljesedjen. Azt hiszem, Tamásból végül el is tűnt az aggodalom. Csak azok mennek így haza, akik olyasvalakivel találkoznak ott, akit ismernek.

 - Ezek szerint Tamás is meglelhetett valamilyen igazságot?

 - Az igazságot az ember nem egyben ismeri meg, hanem idővel. Mást gondol róla tíz évesen, húsz, negyven, hetven évesen... ki meddig jut el. És mást gondolunk a hét elején, meg a hét végén. Az igazságnak ez a keresése az igazi evolúció. Sosem elég, de minden morzsája új békességet hoz. Ugyanakkor az igazság hiánya, amit megélünk a keresése közben, lassan fölemészti az embert: vágyunk a teljes szeretetre, megértésre, és nincs. Tamást megette ez az embertelenség, amiben tulajdonképpen nem lehet élni. Lehet bírni húsz-harminc-negyven évig, de tovább nem. Szenzibilis lény ebben elpusztul. Mindenkire érvényes törvény, hogy meg kell halni: de nem mindegy, hogy ebbe az embertelenségbe hal-e bele valaki, mert át is lehet lavírozni rajta. De aki átlavíroz, azzal nem szeretünk beszélgetni. Azokkal jó együtt lenni, akik ennek a haláltusáját élik, akkor is, ha ez nem látványos: nyilván nem úgy értem, hogy a torkát markolássza az illető, és a földön vergődik. Hanem, hogy elszenvedi ezt. És hiszem, hogy ahova átérünk, az maga az igazság. Úgy érzem, hogy aki innen elmegy, nem veszít, hanem inkább nyer. Akinek sejtése lesz a valóságról, nem akar itt maradni. Azért időnként szíven szúr Tamás hiánya. Jó lett volna még beszélgetni, de a Gondviselés másképp rendezte a dolgokat.

  

(10. unortodox)

Nem sajátos magyar jelenség, hogy az egyetemi képzésben ebben a húsz évben tízszer annyian vettek részt, mint korábban, a tanárok száma alig változott, a képzés színvonala lezüllött, az egyetemi diploma leértékelődött. A tehetségesebbek a határok kinyitása miatt Nyugatra zúdulnak, ha tehetik, ebben csak a gazdasági világválság korlátozza őket. Az azonban már magyar sajátosság, hogy a képzésben résztvevők számát az anyagi cenzus bevezetésével újabban radikálisan csökkentik, az általános és középiskolai rendszert pedig faji szegregációra és középkorias szellemiségre állítják át. Ahol bérrabszolgákra vagy engedelmes állami csinovnyikokra van szükség, ott az egyetemi képzés, így vélik, szűkíthető. Ahol a közmunka eszmeiségét hangoztatva a dolgozók elemi és alanyi jogait súlyosan korlátozzák, ott beismerik és aktívan támogatják azt, ami valójában zajlik, a harmadik világ mélyére való süllyedést, és az egyes ember alapvető jogaiból, a társadalmi szolidaritásból - az állam tégláit összetartó cementből - alig marad valami. Ázsia vagy Afrika sötétjében nincs szükség fejlett egészségügyi és szociális rendszerre, a logikus az, ha a munkaerőt akár erőszakkal is minél olcsóbbá teszik, a gyerekmunkát is beleértve.

 

(11. az ember tejhozama)

- Örvendek - mondtam neki. - Tudja, már régóta meg akartam kérdezni egy szakembertől, miért van az, hogy filmforgalmazásunk minden sikeres alkotásában feltétlenül a jó győzedelmeskedik. Hiszen a való életben ez nagyon ritkán esik meg. Mi ezzel a helyzet?


Modesztovics megköszörülte a torkát.

- kérdés - válaszolta. - Egy hétköznapi embernek nehéz lenne ezt ravaszkodás nélkül elmagyarázni, magával viszont beszélhetek nyíltan. Ha megengedi, hoznék egy példát erre a mezőgazdaságból. A szovjet időkben végeztek egy kísérletet: vizsgálták a különféle zeneművek hatását a paradicsom és az uborka növekedésére, valamint a tejhozamra. És a következőt állapították meg: a dúr hangnem elősegíti a zöldségfélék levesedését, a tejhozam pedig nő. A moll hangnem viszont éppen ellenkezőleg, a zöldségfélék termését szárazzá és kicsivé tette, és csökkentette a tejhozamot. Az ember persze se nem zöldség, se nem tehén. Az ember bonyolultabb gyümölcs. De nála is megfigyelhető ugyanez a törvényszerűség. Az emberek kezdettől fogva úgy épülnek fel, hogy a rossz diadala elviselhetetlen számukra ... szembesíteni az embert a rossz diadalával éppen olyan lenne, mint egy tehenet arra kényszeríteni, hogy a Holdfény szonátá-t hallgassa. A következmény egészen zavarba ejtő lesz: mennyiségét, sűrűségét, zsírtartalmát, minden egyéb paraméterét tekintve egyaránt. Az emberekkel ugyanez a helyzet. Ha mindenütt a rossz győzedelmeskedik, nem lesz miért élniük, és egész népek fognak kipusztulni. Tudományosan kimutatták, hogy a tehenek tejhozamának optimalizálására a korai Mozartot kell velük hallgattatni. Ugyanígy az embert haláláig a reménység és a jótékony humor állapotában kell tartani. Van egy csomó olyan pozitív, konstruktív érték, amelyeket a tömegkultúrának meg kell erősítenie. A mi feladatunk pedig annak ellenőrzése, hogy komoly eltérés ettől az elvtől ne következzen be.

 - Miféle értékek ezek?

Modesztovics forgatni kezdte a szemét, nyilvánvalóan megpróbált felidézni egy emlékezetébe vésett körlevelet.

 - Sokféle álláspont létezik ez ügyben - mondta -, de egy fő vonal azért kirajzolódik. A kaldeus, hogy úgy mondjam, alá kell hogy vesse magát egy veszélytelen, előítéletektől mentes vizsgálatnak, és hosszas vívódás és ingadozás után arra a meggyőződésre kell jusson, hogy a fennálló társadalmi rend alapja a jó, amely minden dolgok ellenére diadalmaskodik. A rossz megnyilvánulásai pedig, akármilyen borzalmasnak látsszanak is, csupán ideiglenesek, és mindig a dolgok fennálló rendje ellen irányulnak. Ily módon a recipiens tudatában létrejön a „jó” és a „fennálló rend” fogalmai közötti egyenlőségjel.

- Tényleg véghezvihető ez a primitív agymosás? - kérdeztem.

 - Ó, fiatalember, nem is olyan primitív ez. Az ember, mint már mondtam, bonyolultabb lény a paradicsomnál. Paradox módon azonban ez megkönnyíti a feladatot. A paradicsommal, hogy több leve legyen, tényleg dúr hangnemű zenét kell hallgattatni. Az embernek viszont elég bemagyarázni, hogy az a zene, amit hallgat, valóban dúr hangnemű. Ami persze az előadók felkészületlensége miatt fals egy kicsit, de nem teljesen és nem végérvényesen. De hogy milyen zenét is játszanak éppen, az már egyáltalán nem fontos...

 

(12. valakik nézik)

A képzelet szálfái közt,

a tények bozótjában

kicsike gyermek elszalad,

a gyermek elszalad.

 

Ülnek a hűvös csillagon

valakik, s nézik ezt.

Kicsike gyermek elszalad

a képzelet szálfái közt.

 

Meg a tények bozótjában

fut el a kisgyerek.

Nézik a hűvös istenek:

élnek az emberek!

 

Ülnek a hűvös csillagon,

nézik a hűvös istenek.

Látják, hogy állok mostan itt,

s mondok egy éneket.

 

A képzelet szálfái közt,

a tények bozótjában

kicsike gyermek elszalad,

nézik az istenek.

 

Látják, hogy éppen állok itt,

s mondok egy éneket:

valahol hűvös csillagon

ülnek az istenek.

 

Látnak, látnak, látnak vad szemekkel!

 

Kicsike gyermek elszalad

a tények tüskéi közt.

Szanaszét tépi rajt’ a bőrt.

Nézik az istenek.

 

Nézik, nézik, néznek nagy szemekkel.

 

Ülnek a hűvös csillagon

valakik, s nézik ezt.

Tények és képzelet között

a gyermek hogy szalad.

 
(13. gumibohóc)

Képzeljünk el egy államtitkárt: úgy ad kezet, úgy mosolyog, úgy ráncolja a homlokát, mint egy államtitkár. A szerep rákövül viselőjére, de nem válik igazán arccá, hiszen elég könnyen kicserélhető. Ha az államtitkárt leváltják, arca is megváltozik. A társadalomnak kellenek a szerepek, s hozzájuk morálokat rendel. Mindenki megtanulja, hogy mi a dolga, rend akkor van, ha mindenki e játékszabályok ismeretében jár el a többiekkel szemben, viselkedése csak így lesz kiszámítható. Az elmebetegek nem tudják szerepüket a többiekéhez igazítani, álomszerű világukban nehéz eligazodni, s váratlan képtelenségek történnek. Legtökéletesebben a robotautomata igazodik a szerepéhez, semmilyen váratlan cselekedetre nem ragadtatja magát, legfeljebb elromlik.

 Minden kultúrának, ideológiának megvan a maga kiérlelt közhely- és szereprendszere, megvan a maga ikonográfiája, s mindazokat, akik nem rendelik alá magukat: bünteti. Hitler és Sztálin ikonográfiája gyilkosan egyszerű volt, halálfia lett, aki nem viselte éjjel-nappal az általuk elrendelt álarcot.

 Az emberek ragaszkodnak a szerepükhöz, mert ez adja biztonságukat, de feszengenek benne, mert kényelmetlen. Álarcunk korlátolt, arcunk azonban megfogalmazhatatlan, s csak olyankor mutatja meg magát, amikor hibásan játszunk, amikor megsértjük, vagy éppen megújítjuk szerepünket. Rejtőző arcunk a szerepünknél meghatározatlanabb és gazdagabb. Az írók mindig is emlékeztetni próbálták olvasóikat erre a feszültségre arc és álarc között. Megrajzolták és kétségbevonták az álarcokat, keresték, mi a titka egy embernek, szemérmetlenül meglesték hitelesebb arcát, mint egy mélytengeri állatot, amely csak villanásra tűnik fel. Mintha valamennyien – a kultúra alaptermészeténél fogva – többé-kevésbé hazugok lennénk. Az igazság vadászai leleplezett bűnök, szenvedélyek, gyötrelmek, betegségek trófeáival tértek haza. Ezekből lett a kor gondolkodásmódjának újabb sémája. A tizenkilencedik század regénye azon volt, hogy az arcot és az álarcot, mint az igazat és a hamist megkülönböztesse. A huszadiké lemondott erről, s vádló szarkazmussal arctalan lényeket, üres álarcokat mutat.

 
(14. új dolgokról régiesen)

Egyszer volt, hol nem volt, vót, hogy egy őszi reggel a kerál odakünn járt a vízen, szóvivője hátúszott mellette a törülőkendővel, hasán a laptopja. Epp leírta az ukászt, amit majd délelőtt bé köll szavasztatni a Kalaptörvénybe, hogy „a hajléktalan legyen tiszta, ápolt, rendelkezzen jövedelemvel, legyen saját lakása, ez esetbe jogosult, satöbbi". Ekkó a kerál tréfásan megcsippantotta két lábujjával a szóvivő orrát, és emígyen szólott. Te, Péter, erőszakos politikus vagyok én? Dehogyég, mondta a szóvivő, ezt visszautasítjuk. Hanemellenbe szeretel az erő nyelvin beszéni. Hájszen magyar szakos se vagyol, méges a magyarok nyelvin beszész. Na, erre gyött föl a nap. Van-é üres bőrönd a kincstárba, te Péter, zakatolt tovább az unortodox gondolat. Akad eppen, felelte a szóvivő. Mer máma es hiánzik a háborúhó ollan százmilliárdocska, azt öszve vóna jó szedni az egészségügybő meg az oktatásbó. A tett halála az okos tojás. Továbbá mastantúl a magyar nem beteg nemzet. Itt vagyok például én. Ha én nem vagyok beteg, mér beteg más? Ha meg beteg, oldja meg. Ne féljé, ha má úgyse lesz orvos, kétször meggondulja, lebetegszik-e háborús időkbe illen gyógyszerár mellett. Arrúl nem es beszélve, eszt írjad föl, hogy háborúba hallgassanak a művészek! Szósz Matolcsynak, tegye le az adókulcscsomót, oszt elballagtok a Nemzeti Erőforráshó, elhozzátok, ami a kultúrára vóna, legalábbis a felit. Ami marad, mán úgyse elég semmire, azon veszünk futballistát. Fele ennyi színház, fele ennyi könyv, fele ennyi oskola. Méghozzá a nemzeti fele, vágta reá a szóvivő oszt kikapaszkodott a partra. Naná, monta a kerál, továbbá aki a gyerekit a munka világa helyett egyetemen akarja bölcsésztetni, az füzesse ki előre, meg utólag, ha a nemzeti diplomájával külhonba dezertálna. Ez a magyar jövő útja, nem a tandíj. Okosnak itt vagyunk én. És még valami, emelte föl az ujját, hogy leállétsa az Aquagravita-programot. Mér van itt illen csönd reggel? Eztán a Hoffmann Rózsa minden reggel minden magyar gyereknek nulladik órába fölolvassa a János vitézt határon kiül és bévül, amíg meg nem halnak.

 

 

2012. december 15., szombat

Első félévi ismertetők, 2012

Az első félévi filozófiai esszétémákról adok most tájékoztatást röviden: milyen művek (műrészletek) ezek, mi a tartalmuk, milyen megközelítést lehet hozzájuk javasolni, és milyen speciális nehézségek akadnak velük kapcsolatban. Ez lesz az első pont tartalma, a másodikban pedig a határidőkről, a terjedelemről és más effélékről beszélek.


Ez itt tehát csak információs és segédanyag. Az egy héttel korábbi bejegyzésben (vagyis hátrébb) találjátok meg magukat a bázisszövegeket.

1. ISMERTETŐK

Talán nem tetszik majd, de a szövegek szerzőjét eltitkolom. Ezt azért teszem, mert régi tapasztalat, hogy az ember legelőször külső támpontokat keres, és ha megtalálta őket (vagy megajándékozzák vele), akkor azokat kapásból összetéveszti a valóságos tartalommal. Elkezd készből dolgozni, tákolni, mindenfélét „összelopkodni”, és még csak nem is veszi észre, mit művel: azt hiszi, hogy dolgozik. Hogy így kell dolgozni. Hogy a dolgozás ilyen. Pedig csak anyagot gyűjtött a gondolkodásához. (Amit viszont nem fog elvégezni.) — Jelen esetben azonban csak a szövegre magára tudtok majd támaszkodni. Ez tényleg nehézség, de valójában, mint mondtam, előny; mert muszáj lesz eltűnődni azon, amivel épp foglalkoztok.

Azzal a félelemmel pedig, hogy így esetleg teljesen félreért valamit az ember, nem kell foglalkozni. Ennyire önbizalomhiányosnak nem érdemes lenni. — Egyébként még az esetleges tévutakon is látszik, hogy milyen igaz törekvés volt a mélyén. És azt a magamfajta tanár igyekszik méltányolni.

Beszélek akkor most magukról a szövegekről. Ezek előzetes ismertetések lesznek. Nem akarom a szövegeket különösebben értelmezni, csak a legszükségesebbeket mondom el róluk; sokszor szándékosan fogalmazok majd általánosságokban is. Csak az a célom, hogy némi támpontot kapjatok az egyes részletekhez. Gyakran teszek fel kérdéseket is: de nem feltétlenül az a feladat, hogy pont ezekre válaszoljatok. Találjátok meg a saját olvasatotokat, abban a saját problematikátokat, ahhoz a saját elgondolásaitokat. Ennyi.(01. beleharapni a világba) Miből van a világ? Világból? Másvilágból? Más világból? És vajon mik vagyunk mi benne? Kreatúrák? Duplumok? Hamisítványok? Spekulatív probléma volt ez sokáig, még ha sok dolog következett is egy-egy válaszból; az utóbbi száz évben lett mindennek egy teljesen gyakorlati vetülete is. Aminek következtében simán felvethető: a platóni ideavilágon kívül (számomra nem nyerő) hol találkozhatunk még azzal, ami hamisítatlan? Ami az, ami? — A bázisszöveget nagyjából hetven éve írták, pedig mintha ma.


(02. mítoszzabálók) Régen nem sokat tudtunk a világról, a tudáshiányokat ezért kipótoltuk; ehhez sok fantázia kellett, ha nem is az egyes emberekben volt ez meg feltétlenül. Vagyis mítosz-, vallás- és hiedelemtermelő, majd -fogyasztó volt az emberi lény. És bizony ebből fakadóan jó és rossz dolgokat vegyesen műveltünk. Majd az elmúlt pár száz évben megvilágosodtunk, és lett plazmatévénk, és… És nem biztos, hogy ettől jobban értenénk bármit is. És az sem biztos, hogy most már nem vagyunk mítoszzabálók. A bázisszöveg pszichológus szerzője szerint még inkább azok vagyunk. És még védtelenebbek. És ettől még sokkal veszélyesebbek. Elgondolkodtató!


(03. cipő a nirvánában) Mai regény indítása: a költőnek induló főhős nem akárki lesz aztán a mű végére, hanem ¬– nem érdekes. Mondjuk magyar miniszterelnök lesz. A felismerése az érdekes és ami abból következik: mi manapság a helyzet a kultúrával? Van? Kell? Parkolópályán? Lélegeztetőgépen? Húzzuk ki a konnektorból? Majd megmondják Fekete Györgyék, hogy mi legyen? Nagyon figyeljetek Manyka csathárfás cipőjére!


(04. a bolond fordító hitvallása) Volt egy ember, mostanában halt meg. Mániás volt; szerbre fordított a magyar irodalomból mindent, ami megtetszett neki. Nem kérte erre senki, a fordításait pedig vagy kiadták aztán, vagy nem. De ő csak fordított: komplett életműveket. Kedves szerzője, Hamvas Béla szavai illenek rá; neki is az egész kellett. És nem volt kedve arra várni, míg a világ majd érdeklődővé válik és megjavul. Lehet, hogy az ilyesmit csak így lehet mostantól?


(05. Flagellálunk. Mást nem tehetünk?) Várjuk-e az uccsó ítéletet (most különösen aktuális), a világgazdaság összeomlását, az európaiét, a magyarét, az oktatási rendszerét? Sok ember rémülten látja úgy, hogy ez a remek elfekvős katasztrófaturizmus (amihez még megmoccanni sem kell, csak dermedten várni bizonyos határnapokat, mondjuk a szilvesztert, amikor nálunk is oly sok minden körénk dermed megint) teljesen indokolt. De valóban? Nem lehetne valahogy meghaladni az önfeladást, a reménytelenséget? Csak hát hogyan? Hazudjuk magunknak, hogy semmi baj? „Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk”? Vagy tényleg játékba lehet hozni az emberi kreativitást, reményteremtést, a létezni akarást? Az Élet él és élni akar, ahogy Czeizel Endre szokta volt – mondogatni? idézgetni? A szövegrészlet szerzője ezt latolgatja.


(06. felismerés) Adott egy szinész (regényhős) a romantika oly reményteljesnek tartott korából, szakmája morzsáival és egy dermesztő felismeréssel. Hogy talán már csak a bóvli kell, a szorongáscsillapítás, sőt talán majd az sem. Mit látni egy kunyhóból? Mi szépet lehet látni, mi szépre lehet vágyni ott, ahol fűtésre se jut? Kétszáz éve volt, de lehet, hogy ma van.


(07. magamutogatók) Akit érdekel valamennyire a távol-keleti látásmód, Buddha és Lao-ce, az olvassa el ezt a bázisszöveget. Amúgy megrögzött Európa-fanoknak is érdekes lehet. Arról beszél itt egy bölcs öreg, hogy mi is a költészet; és hát nagyon óvatos vele szemben. Vajon hogy néz ki ugyanez a probléma ott (mifelénk), ahol az önmutogatás nem szégyellni való, hanem lassan népbetegség, és nem is ostoba kis versekben, hanem kukkolóműsorokban, „tehetségkutatókban” és pornóoldalakon történik meg?


(08. lenne mit csinálni) Milyen szituáció hoz létre egy összetartó, egy hasonlóképpen gondolkodó, közös célokért cselekvő nemzedéket? Tényleg halálos veszély kell ahhoz, hogy egymásra hangolódjanak az emberek? És most, amikor a világ halad és sodródik, ahogy és ahová – miért nem vagyunk már régen egymásra hangolva megint?


(09. teremtés és időkapszula) Nagyon finom szöveg – művészetről, teremtésről. Van egy olyan elgondolás, amely szerint a művészet lényege, hogy a semmiből produkál létezést – lényegében hasonlóképpen, mint egykor a bibliai Jehova. Ezt lehet képviselni vallástalanul is – Kosztolányi is egy ismeretlen Úr vendégének érezte magát, noha derék nihilista volt amúgy. Csak tudott elképedni, milyen nagy dolgok részese! No de nagy dolgokat kivarázsolni a világcilinderből, nekem, bárkinek, egy semmi kis embernek, csak mert egymás mellé tudok húzni két vonalat – ezen azért el lehet álmélkodni! A szöveg szerzője nagyon érzékletes mondatokban tud beszélni erről.


(10. valami) Dalszöveg, nagyon márkás szerzőktől, negyven évvel ezelőttről. Akkor is egy szál semmiben állt az ember és nézett maga elé, és látta, amit látott. A pőre valót, meg hogy nem nagyon van semerre előre, meg hogy csak a nincsenek adják magukat. Pedig valami (valami más) nagyon jól jönne már. De micsoda is? Ezt latolgatja. Van a szövegben elrejtve egy játékos idézet is; az most másféle felhangokkal bír. Játékosoknak, rejtvényfejtőknek, világról-gondolkodóknak ideális szöveg.


(11. két nemzedék) Volt egy kor, amely nem volt teljesen hülye, mégis hitt ebben-abban. A mostani nem tud eljutni idáig. Vajon a mostani emberek a hibásak ebben?


(12. két teljesség) Amikor elönt a teljes reménytelenség, előveszem ezt a szöveget és újraolvasom. (Nagyjából naponta lenne indokolt.) Arról beszél a szerző, hogy van remény, mert léteznek szép nők és bölcs emberek – és hogy ilyenné kell válni, kinek-kinek a maga neme szerint, a többi jön magától. Nos, szép nőkben nincs hiány, akkor mi a hiba? Okos embert is láttam már, sőt a bölcsességre magam is törekszem – hát mért nem működik még mindig semmi? Mit értek én rosszul? Ma újra el fogom olvasni a hozzám legközelebb álló magyar író gondolatmenetét.


(13. kultúrsorvadás) Csináljunk valamit Magyarországgal és csináljunk végre valamit magunkkal! Ez a szerző (aktív színházi ember) gondolatmenetének summája. Több kultúrát! Csináljunk magunkból kultúrembert, mindennek ellenére! Másszuk meg fél lábbal a Himaláját! - hogy egy élő klasszikust idézzek. Aki erről lemond (pillanatnyilag szinte mindenki), annak semmi joga másokra mutogatni. Beleegyezett, hogy azt csináljanak vele, amit akarnak.
Tudom, nagyon sarkos.


(14. csak pár méter) Mész? Csinálod? Aztán abbahagyod? Visszafordulsz? Mert reménytelen? Jó, most már tényleg az.


(15. tarisznyarákok) Hasznos emberekre, hasznosságokra van szükség mindenekelőtt, ez áll már a Parainesisben is. De mit jelent ez? Zárjuk múzeumba a humán kultúrát? Zárjuk be a bölcsészkarokat? Van erre szándék. Az ellenérv-keresőknek jó téma ez az utolsó. Hozzá itt egy kis adalék, egy neves magyar írótól: „…ha valami praktikusat akartok, vegyetek az áruházban meleg cipőt télire. Hozzánk ne gyertek meleg cipőért. Szögezzük le: mi nem vagyunk hasznosak. A patkányirtószer hasznos. Mi azt akarjuk, hogy képzeljétek el a patkányt, miután megette. Jusson eszetekbe: abból, ami igazán fontos nektek, semmi se hasznos. A gyereketek se hasznos…”2. A DOLGOZATOKRÓL, ÁLTALÁBAN


A dolgozatok műfaja: esszé. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy

megformált,

jól tagolt,

a kiválasztott szövegből kiinduló, azt értelmezgető,

a szubjektivitást, a személyes állásfoglalást sem nélkülöző, a tévedés lehetőségét is bekalkuláló,

kellemesen olvasható szövegeket kellene írnotok.

Azt ajánlom tehát, írásotokat (az alapszöveggel együtt) olvastassátok el másokkal is, lehetőleg persze olyanokkal, akikben kellő érzékenységet is feltételeztek. Na meg némi humán műveltséget.A terjedelem: nagyjából 3 gépelt oldal, a szokásos paraméterekkel: másfeles sortávolság, 12-es betűméret, A/4-es papírméret.

Természetesen kézzel írott szövegeket is elfogadok, az olvashatóságra azonban törekedjetek, főképp azért, mert a rosszul olvasható szöveg eleve gyengébbnek tűnik. (Sokkal gyengébbnek. Nem vicc.)

Az írásokat nem elektronikusan, hanem nyomtatva kérem. Ennyit érjen meg nektek.


Értékelés: hagyományosan, 1-5 közötti skálán történik. Minden dolgozatra személyes véleményt szoktam írni, néha nem is rövidet. (Hátha még segíteni is tudok ezzel egyeseknek: az irodalom érettségi is hasonló jellegű, csak persze kicsit kötöttebb és szabálykövetőbb.)

Határidő: nos, kétféle határidő van. Az alap-határpont január 3-a, az első tanítási nap. Az ekkor beadott írásokat érdemük szerint bírálom el.

Létezik egy előrehozott dátum is: ez december utolsó tanítási napja (december 21.), 14 óra. Aki eddig az időpontig beadja a dolgozatát, az is megkapja természetesen a pontos értékelést és az érdemjegyet. Viszont egy jeggyel jobbat kap aztán a dolgozatra. Ennek az az oka, hogy szeretném, ha az írások nagy részét már a szünetben ki tudnám javítani; és úgy gondolom, hogy ami nekem ebben előny, az a beadóknak hátrány, hiszen jobban kell sietniük. Jogosnak találom tehát a pozitív diszkriminációt. (De hülye kifejezés!)

(Megjegyzés: természetesen aki bead egy üres lapot, vagy valami odakent összevisszaságot, az nem fog automatikusan kettest kapni: erre az egyre senki se számítson. Becsületes, komoly munkákról beszéltem.)

(Megjegyzés2: Előfordul, hogy valaki elkészül a munkájával egy adott határidőre, de aznap nem tud iskolába jönni. Ebben az esetben elküldheti nekem a szöveget elektronikusan. /oravecz.barna@hungarnet.hu/. Ezzel azonban csak az elkészülés tényét igazolja. Tehát ezeket az írásokat is kérem aztán nyomtatásban is.)

Hát jó munkát!

Oravecz Barna

2012. december 2., vasárnap

2012613: új filozófiai esszészövegek

(1. beleharapni a világba)


Eszembe jutott egy cikk, amit valamelyik lapban olvastam ezekről a német ételgyárakról, ahol mindent valami másból állítanak elő. Ersatz, így hívják. Emlékszem, azt írták, ők valójában halból készítik a virslit, és kétségkívül valami másból a halat. Ettől olyan érzésem támadt, mintha beleharaptam volna a modern világba, és rájöttem volna, mi van benne valójában. Így megy ez manapság. Minden sima és formatervezett, mindent valami másból készítenek. Celluloid, gumi, krómacél mindenütt, egész éjjel ragyogó lámpák, fejünk felett üvegtetők, rádiók, melyek mind ugyanazt a dallamot játsszák, eltűnt növényzet, minden lebetonozva, álteknősök legelnek a semleges gyümölcsfák alatt. De ha az ember a dolgok végére akar járni, és beleharap valami kézzelfoghatóba, ez a jutalma. Romlott hal gumiban. Szájába robbanó bűzbombák.


(2. mítoszzabálók)

Azt hiszi, hogy a mai ember intelligensebb, mint a Szókratesz korabeli? Vagy mint egy reneszánsz ember? A mai ember talán tisztességesebb, erkölcsösebb, okosabb, mint egy Jézus korabeli ember? Dehogy. A technika és a technológia elképesztő gyorsasággal fejlődik, meg lehet nézni, hogy csak egyetlen generációval ezelőtt milyen volt az emberek fürdőszobája, távközlése, utazása, szórakozása, ugyanakkor azt is látjuk, hogy nincs olyan ember, aki át tudná fogni ezt az irtózatos sebességgel felhalmozódó ismeretanyagot. Egyre inkább csak használjuk a világot, de nem értjük. Egy vékony zseniális réteg csak, amelyik érti a műholdakat, a kocsit, vagy a gyógyszert, de én például nem értek semmit. (…) Pedig milyen büszkén emlegetjük, hogy műholdról vesszük az adást. De tulajdonképpen mi van a műholddal? Valójában egy kukkot sem értünk belőle. És azt például honnét tudja a Quarelin, hogy a füle fáj, vagy a foga, vagy a feneke? Ha nem orvos, vagy kutató gyógyszerész valaki, fogalma sincs róla. Vagyis, azt gondolom, hogy a mai társadalomban a csúcstechnika, csúcstechnológia és az attól való intellektuális elmaradás, vagyis egy relatív elbutulás egyszerre van jelen. (…) Részfunkcióban sokan lehetnek zseniálisak, de egy általános, relatív elbutulás mégis tapasztalható. Az intellektus sokkal lassabban fejlődik, mint a technológia. Nézze meg, hogy a szerintem ugyancsak relatív elbutulásban szenvedő politikusok mit műveltek az atombombával. Ha egy jó képzőművész megtervezné a kor logóját, az a primitív, buta terrorista lehetne, vállán a legmodernebb technológiával, a hordozható rakétával. Veszélyes a majom kezébe kézigránátot adni. Mivel az ember alapvetően nem érti a világot, szorong, a szorongását csillapítani akarja, és nem tud mást tenni, elkezdi bezabálni a hülyébbnél hülyébb mítoszokat, amikkel megtraktálják. Csak könnyen emészthető és neki hízelgő mítoszokat kell eléje tálalni, mindegy, hogy az újtípusú szovjet ember, vagy Herrvolk (uralkodó faj), vagy valamilyen speciális életforma. És az sem számít, hogy mennyire közepes vagy gyenge kvalitású embereket mítizálnak, Sztálint, Hitlert, Ceausescut, Rákosit vagy valamilyen médiasztárt. Amikor ezeket a mítoszokat eléje rakják, az ember boldog. A politikai mítoszok azért nagyon vonzóak, mert az ember rendszerint rizikómentesen, valamilyen ártatlan, védekezésre nemigen képes kisebbség rovására élheti ki bennük az agresszivitását. A másfajta mítoszok meg csillapítják az ezotéria-éhséget. Nagyon sok emberrel sikerül elhitetni, hogy beavatottak lesznek, a világ titkaiba éppen ők nyernek majd betekintést.


(3. cipő a nirvánában)

Egyszóval tipikus eset volt, és tipikus módon végződött: Tatarszkij beiratkozott az Irodalmi Főiskolára. Igaz, a költészet szakra nem jutott be, meg kellett elégednie a műfordítóival — arra készült, hogy a Szovjetunió népeinek irodalmát ültesse át orosz nyelvre. Az alábbi módon képzelte el a jövőjét: napközben az üres előadóterem a főiskolán, üzbég vagy kirgiz nyersfordítások, amelyeket rímbe kell szednie a következő piros betűs napra, esténként pedig az örökkévalóságnak szánt munka.

Aztán egy, a jövője szempontjából fontos esemény zajlott le. A Szovjetuniót, amelyet körülbelül akkor kezdtek megújítani és megjavítani, amikor Tatarszkij élethivatást változtatott, annyira megjavították, hogy megszűnt létezni (ha egy állam képes a nirvánába jutni, akkor ez történt). Így többé szó sem lehetett a Szovjetunió népeinek nyelvéről való fordításról. Ez csapás volt, de Tatarszkij kibírta. Megmaradt az örökkévalóságnak szánt munka, és ez elég is volt neki.

Csakhogy itt is váratlan dolgok jöttek közbe. Az örökkévalósággal — amelynek munkáit és napjait szentelni szánta — szintén elkezdett valami történni. Ezt Tatarszkij már sehogysem érte fel ésszel. Hiszen az örökkévalóság változtathatatlan, lerombolhatatlan — legalábbis mindig ezt hitte —, és nem függ a tovairamló e világi helyzettől. Például, ha egyszer már bekerült az örökkévalóságba az a kis Paszternak-kötet, amely megváltoztatta az életét, akkor nincs erő, amely képes lenne onnét kihajítani. És most kiderült, hogy nem egészen így áll a dolog. Kiderült, hogy az örökkévalóság csupán addig létezett, amíg Tatarszkij őszintén hitt benne, és a hite határain kívül tulajdonképpen azonmód semmivé vált. Az örökkévalóságban való őszinte hitéhez arra volt szükség, hogy mások is osszák a hitét, mert azt a hitet, amelyet nem osztanak mások, skizofréniának hívják. Ezekkel a másokkal viszont — köztük azokkal is, akik arra tanították, hogy az örökkévalósággal mérje magát — valami furcsa dolog kezdett történni.

Nem mintha elárulták volna addigi nézeteiket, dehogy. Maga a tér kezdett fölgöngyölödni és eltűnni, ahová tekintetüket irányították (hiszen a tekintetet mindig irányítják valahová), s végül csak egy mikroszkopikus pont maradt belőle az értelem szélvédő üvegén, miközben egészen új tájak villantak el.

Tatarszkij küzdeni próbált, úgy tett, mintha valójában semmi sem történne. Eleinte sikerült is neki. Szoros kapcsolatban lévén másokkal, akik szintén úgy tettek, mintha semmi sem történne, egy ideig mintha még el is lehetett volna hinni. Váratlanul jött el a vég.

Egyszer séta közben megállt egy ebédszünetre bezárt cipőbolt előtt. A kirakatüveg mögött majdnem elolvadt a kánikulai hőségben egy bájos, kövér eladónő, akit valamiért rögtön Mánykának keresztelt el magában, a színes török dömpingáru közt pedig ott állt egy pár minden kétséget kizáróan hazai gyártmányú cipő.

Tatarszkijt átjárta az azonnali ráismerés érzése. Jó bőrből készült magas sarkú, hegyes cipő volt. Narancssárga színével, égszínkék varrófonalával és hárfa alakú nagy aranycsatjával nem egyszerűen ízléstelen és közönséges volt, hanem vegytiszta formájában testesítette meg azt, amit az Irodalmi Főiskola egyik folyton pityókás szovjet irodalom tanára „a mi Gestaltunknak” nevezett, és olyan szánalmas, nevetséges és szívszorító volt (főképp a csathárfa), hogy kibuggyantak Tatarszkij könnyei. Vastagon ülte meg a por a cipőt, amelyre szemmmel láthatóan nem tartott igényt a kor.

Tatarszkij tudta, hogy őrá sem tart igényt, de megtanult együtt élni ezzel a gondolattal, sőt sajgó édességet is talált benne. Marina Cvetajeva soraival — „Mint boltjainkban szerteszórva, porlepelben ó-, nemes borok, (melyeket nem óhajtott, most sem óhajt senki) – verseim úgy várják soruk” — értelmezte maga számára ezt a helyzetet. Ha volt is valami megalázó ebben az érzésben, akkor sem az ő, hanem sokkal inkább a környező világ számára volt az. Ámde most, a kirakat előtt álltában hirtelen megértette, hogy nem úgy lepi a por az ég alatt, mint nemes bort tartalmazó edényt, hanem pontosan úgy, mint a hárfa-csatos cipőt. És még egy dolgot megértett: csak állami dotációval, vagy ami ugyanaz, államilag tiltott valamiként létezhetett az örökkévalóság, amelyben eddig hitt. Sőt csak valami cipőboltos Mányka félig tudatosult emlékeként létezhetett. Mánykának pedig, akárcsak neki magának, egyszerűen a természetismerettel és a szervetlen kémiával közös konténerben tették be az agyába. Önkényes volt ez az örökkévalóság, hiszen ha, mondjuk, nem Sztálin öli meg Trockijt, hanem az őt, akkor egészen mások népesítették volna be. De még ez sem számított ahhoz képest, hogy világosan megértette: Mányka így is, úgy is fütyül az örökkévalóságra, és amikor végképp nem hisz benne, többé nem lesz semmiféle örökkévalóság, mert hol lenne…


(4. a bolond fordító hitvallása)

Csak azokat az írókat fordítom, akiket én fedeztem fel, s akik közel állnak hozzám, majdhogynem a sajátjaim, akiknek a műveit szeretném, ha én írtam volna, úgyhogy igazából valamilyen módon írom is azokat fordítás közben. Az én álláspontom az, hogy mindig az a kultúra választ, amely a fordítással átvesz bizonyos műveket, a többi eset mind mesterkélt és hiányos: a mű megjelenik a fordítás útján az új kultúrában, ám annyira idegen marad, mintha le sem fordították volna. Én csupán olvasó vagyok, kíváncsi olvasó, s ha egy mű megszólít, magamhoz ragadom és lefordítom: szükségem van rá, hozzám fordult és nekem nem szabad nem észrevennem őt. Mindegy mi az, vers, esszé, tanulmány, novella vagy regény. Szívesen elfogadom a barátok véleményét, akik egy különleges alkotásra hívják fel a figyelmem, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyetértek majd velük, noha hálás vagyok nekik a figyelemfelkeltésért. Szubjektív vagyok? Bizony, máshogy nem is lehet.
Nekem azonban van egy értékem a többi műfordítóhoz képest. Kevés számomra csak egy művet ismerni attól az írótól, aki felcsigázott, legszívesebben a teljes életművét elolvasnám; ahhoz, hogy lefordítsak egy művet, kevés csupán az írói személyiség, ismernem kell, a nyelv mellett, a teljes korszakot, a teljes irodalmat. Én egy egész kultúra mentén jelölöm ki a frontot. Ezt azért tehetem meg, mert már évtizedek óta senkit sem érdekel, mit csinálok. Valamikor azt hittem, hogy a szerkesztők képtelenek megítélni a magyar műveket, s hogy ebben rejlik a félreértés. Viszont amikor felkínáltam a már lefordított műveket, a dolog nem változott: süketség. Ugyanakkor én nem álltam meg, annak ellenére, hogy évtizedek óta nincs szerződésem, továbbra is fordítottam, a saját könyveim is egyre halmozódtak, most is több mint hatvan tételből áll a publikálatlan könyvek listája, amihez évente hozzáadok egy újabb kész munkát. Igen, bolond vagyok, hogy így dolgozom, de én dolgozom, s dolgozni fogok, amíg csak bírom szusszal.


(5. Flagellálunk. Mást nem tehetünk?)

Minden afelé húz, hogy pesszimisták legyünk, hogy én is azt mondjam, minden becsődölt, és az életünk totálisan reménytelen. Ez ugyan igaz, de hirdetni még nagyobb csőd. Az 1200-as években flagellánsok tömegei járták az országutakat, verték magukat, ölték a zsidókat, gyújtogattak. Várták az utolsó ítéletet. Akkor is egészen világosnak tűnt, hogy ami van — akkor épp a sötét középkor, de nem tudták, hogy így hívják majd (mi is van most? hogy hívjuk?) —, tarthatatlan. Valaminek történnie kell. És várták az utolsó napot. Nincs kártékonyabb dolog, mint a katasztrófavárás, ami ma a magyar közhangulatot is döntően jellemzi. Ugyanakkor ez világjelenség is. Egyike korunk legjellemzőbb ostobaságainak.
A reményt teremteni kell. Részt kell venni a remény teremtésében. Különben nincs. Az embernek tudnia kell ezt. Ha netán lenne Isten (az ember nélkül ennek az esetnek nincs jelentése, tekintve, hogy az ember alkotta meg a fogalmat, függetlenül a Titok tőle független létezésétől vagy nemlétezésétől). Szerintem a munkatársi együttműködés az egyetlen, ami sikert eredményezhet abban a kockázatos játszmában, ami a létezés. Ezért igyekszem, mióta ezt tudom, másképp élni, képesnek lenni valamiféle cselekvő részvétre. Úgy gondolom, ma ez a forradalmi tett. Lehet, hogy te ezt gyerekesnek találod, de én ezért írtam a könyveimet. A mai állapotok elleni dühödt tiltakozás csak még tovább növeli a zűrzavart. Erről eszembe jut Simone Weil, aki úgy látta: a realitás merő nehézkedés, nincs benne váratlan, úgynevezett jó fordulat: az univerzum a szükségszerűségek világa. Jóllehet az egyetlen nem minden ízében a nehézkedésnek alávetett lény az ember. Ebben van egy esély. Én erre az esélyre teszem fel az életem.


(6. felismerés)

Bogusławski azon vette észre magát, hogy a kéziratai, a kellékei, a jelmezei és a rozoga bútorai között térdel a padlón, és imádsághoz hasonló mormolást hallat. Gyorsan felállt, mintha szentségtörésen kapta volna magát. Kibámult az ablakon. Formátlan, havas tömbökre, reménytelen síkságra, kertes faházakra nyílott kilátás, a házak többségének sötét volt az ablaka, csak néhol pislákolt gyertya vagy olajlámpa. Elképzelhetetlen, hogy ezekben a nyomorúságos bódékban bárki is a színházra gondoljon. Az emberek elemi, primitív gondokkal vannak elfoglalva, azon tűnődnek, hol szerezhetnének húst megfizethető áron, kitől kell cukrot, dohányt és vodkát csencselniük; azt tervelgetik, hogyan haladjanak előbbre a hivatali szamárlétrán, hogyan űzzék el a szomszéd boltost, a riválist, hogyan kell egy följelentést helyesen megfogalmazni; imádkoznak, hogy az Úristen szólítsa végre magához vénséges anyjukat, apjukat, anyósukat, aki fölös teher a nyakukon; biztosan vannak még, akik visszavárják elesett férjüket vagy gyereküket; ezekben a sötét házikókban nyomorultak a nagy álmok is, minden törekvésnek az a célja, hogy valahogyan mégiscsak leéljék az életüket, azt az ötven-hatvan évet, amit, úgy látszik, valamiért muszáj leélni. Ezek mögött a sötét ablakok mögött csak veszekedni, ordítozni és sírni lehet, és imádkozni sokáig, sokszor, és inni, inni, az elhülyülésig, az álomba zuhanásig.

Lehet, hogy már soha többé nem lehet színházat csinálni.


(7. magamutogatók)

Lin-csi apátot egy reggel ezzel a kérdéssel fogadták a szerzetesek.

- Mondd, apát! Mit tartsunk azok felől, akik egész könyveket írnak tele legszemélyesebb érzéseikkel, s aztán mutogatják ezeket más embereknek?

- A költőkről van szó, szerzetesek?- kérdezett rá az apát.

- A költőkről bizony - vallották meg a hívek.

- A költők magamutogatása kínos kérdés – sóhajtott Lin-csi. – Egyfelől írásaik szépek lehetnek és hasznosak, másfelől az önmutogatás gusztustalanság. Nehezen érthető, honnan van hozzá bátorságuk.

- Olvassuk őket vagy ne olvassuk, apát?!

- Tanuljátok meg, szerzetesek, egy szempillantás alatt eldönteni, hogy jó-e az írás, vagy csapnivaló önmutogatás! Ahogy ránéztek egy arcra, és leolvassátok róla, hogy tisztességes ember-e a tulajdonosa, úgy olvassatok bele az írások soraiba, s forduljatok el tőlük, vagy olvassátok tovább. Mi azt valljuk, hogy az írás többnyire csak cifraság.A mi iskolánk ezért veti el az írott hagyományt. Ugyanakkor elolvassuk a régieket, hogy tudjuk, mit vetünk el, s bár megmosolyogjuk a költőket, olykor magunk is verselünk. Talán nem nagy bűn ez, szerzetesek, ha nem túl hosszú az írás – mondta kissé pirulva Lin-csi apát, aki valóban igyekezett rövidre fogni, amikor verselésen kapta magát.

- Az írástudók gyakran csalnak, apát?

- Az írástudók mindig csalnak, nincs bennük gátlás. De ez csak akkor árt, amikor hamis az írás.

- Gyakran hamis, apát?

- Amennyire másutt is gyakori a hamisság. Óvakodjatok hát az irodalomtól, szerzetesek, de ne féljétek az írást! Egyébként mindent megold a buddhaság. Odaát nincs már önmutogatás, nincs már kíváncsiság. Nincs már kérdés, nincs felelet, nincs tudás, nincs nemtudás. Vagyis odaát a buddhák már nem költők. Ideát viszont a költők még nem buddhák - szólt Lin-csi apát, s magukra hagyta szerzeteseit, nélküle töprengjenek tovább. Lehetetlen elmondani, mekkora kín az írás vagy a nem írás.


(8. lenne mit csinálni)

1968-ban Amerikában - és tudom, a világ sok más részén is, bár az Egyesült Államokról beszélek, mert azt ismerem a legjobban - politikai, művészi és kulturális tekintetben nagyon optimista hangulat uralkodott, közös ideáljaink voltak, és ezeket fejeztük ki zenében, költészetben. Optimisták voltak az emberek, úgy érezték, együtt tehetnek is valamit. Mindenki ellenezte a vietnami háborút, művészek, költők, politikusok. De mi történt? Martin Luther Kinget megölték, Robert Kennedyt megölték, Nixon lett az elnök, diákokat lőttek agyon a Kent State Universityn, kiment a talaj az emberek lába alól. Én 18-19 éves voltam. A nemzedékem, amely látta Kennedy elnök halálát és a többi gyilkosságot, önbizalmát vesztette, odalett az egysége is. Befejeztük ugyan a vietnami háborút, mégis szétforgácsolódtunk. De én azt mondom, nem kell nekünk ennek az elbátortalanodásnak az árnyékában élnünk. Visszautasítom, hogy a saját nemzedékem bánatának árnyékában éljek. Ne a kudarcainkra figyeljünk, hanem arra, amit elértünk. Elértünk valamekkora egységet, kiharcoltunk bizonyos változásokat, létrehoztunk néhány igazán kiemelkedő alkotást. Mindezt meg lehet ismételni. De szükség van arra, hogy az emberek higgyenek, dolgozzanak, áldozatokat hozzanak. Nem az a fontos, hogy menők legyünk, nem a pénz a lényeg, nem az, hogy a legdivatosabb ruhát viseljük - mindez lényegtelen. A lényeges az, hogy kommunikáljunk, és higgyünk valamiben. Ha pedig hiszünk, az mindannyiunkat érint. Az emberek azért harcoltak a vietnami háború ellen, mert nem akartak odamenni meghalni. Az életükért harcoltak. De ha nem teszünk valamit ezért a bolygóért, megölnek mindannyiunkat a vírusok, az AIDS, a szennyezett víz, a nukleáris kísérletek hulladékai. Meg fogunk halni. Persze az ember halandó, de legalább hadd válasszuk meg, hogyan. Épp elég okunk van az összefogásra, sokkal fontosabb dolgok, mint Vietnam, csak hozzá kell látnunk. Amihez bátorság szükséges, az emberek pedig nagyon lusták. Ott a tévé, a video, mindenki olyan laza, derűs. Pedig rosszul haladnak a dolgok, mi meg hagyjuk, hogy csak szórakoztassanak bennünket. Ahelyett hogy azt mondanánk: Ennyi! Elég volt!


(9. teremtés és időkapszula)

Azt hangsúlyozom mindig, hogy a kép nem belőlem áll, hanem abból a párbeszédből, amit én az univerzummal folytatok, meg az anyaggal, miközben létrehozom. Tehát ha elég jó az a parabola, az a vevőberendezés, akkor elég sok hullámot be tud gyűjteni a mindenségből. Ez egy prizma. Egyébként is, a festészet sűríti az időt, tehát egy kép mindenképpen egy időkristály.

Megjelent valami a világban, de úgy, mint egy fölfedezetlen csillag. Tehát még kívül van az időn! Létrejött egy eddig nem létező valami, hiszen az a leggyönyörűbb akármilyen művészetben, hogy a nem létezőből egy új létező születik. Ami még soha nem volt! Ez a legfontosabb. Ezért csináljuk az egészet. Ezt nagyon sok ember nem tudja. Vagy nem gondolkodik el rajta. Nem gondolkodik el azon, hogy tulajdonképpen mi végre? Nem azért, hogy az ember „kifejezze magát”. Ezek a rettenetesen lapos szövegek sok embert megtévesztenek.

Egyetlen más szférája sincs az életemnek és a világnak, ahová eljuthatok, ahol ezt az élményt ilyen elemi erővel megkapnám, hogy a semmiből, a teljes semmiből valami létrejön.

Ami soha nem volt. Nem azért, mert elfelejtették, nem, mert valaha volt, és újra fölfedeztük, nem! Soha nem volt! Ez mindig egy rituális játék. Az isteni színjátékot újra és újra átéli az ember. Eljátssza. Ezzel áldoz is az isteneknek egyébként. És köszönetet mond! Mint minden rituális játék, ez mindenképpen áldozat az isteni erőknek. Újrajátsszuk a genezist. Tehát az esemény megtörtént.

Végig kellett gondolnom, valamikor gimi végén és a főiskolás évek elején (gondolom, ezen nagyon sokan átestünk), hogy miért lehet és kell még mindig táblaképeket festeni. Hogy van-e még festészet egyáltalán, és én akarom is, hogy legyen. Egyszerűen, teoretikusan is rá lehetett jönni, hogy hihetetlen, de létezik, mert semmi mással nem helyettesíthető. A festészetnél abszurdabb és voluntarisztikusabb műfaj nem létezik a művészetben, az idő ilyen döbbenetes kristályosítását sehol másutt nem tapasztaljuk. Mert az összes többi műfaj időbeli (realtime!): a valóban kinyílt időben létezik. A festészet viszont a legmerevebb abszurditásba zárt időkonzerv. Nekem mint türelmetlen embernek a festészet ideális műfaj, mert minden pillanatban látom, hogy mi történik. Türelmetlen a természetem, egyszerre mindent el akarok foglalni. Türelmetlen vagyok, mert folyamatosan látom a határt és a véget, tán azért ez a türelmetlenség. Telhetetlenség-érzet is fakad ebből, és tehetetlenség is utána, ezért szeretnék egyszerre minden irányba elindulni, mindent elfoglalni.(10. valami)

A minap, vetkőzés közbe

na nézd csak, egy dal jut eszembe,

éneklem, s el vagyok veszve,

éneklek, s el vagyok veszve.Előbb, előbb az inget,

aztán, aztán a nadrágot,

levetem, s a tükörhöz állok,

levetem, s a tükörhöz állok.Valami komoly tudományos,

valami, mi össze van szedve,

valami tételes eszme,

nem ártana Magyarországnak.Valami elölről kezdve,

nem harmadik, sem negyedik út se,

nem tipikus, de nem is sajátos,

nem ártana Magyarországnak.Hát ennyit csak vetkőzés közbe.Mért görbül kicsikém a szád,

új ruhát gondolok most rád,

semmije sincs, nem éri gyász,

akire csak egy párt vigyáz.Tikitak - mondja a falióra,

a taktika, taktika szóra,

zsupsz be a… zsupsz be az ágyba,

vesszünk el, vesszünk el mára.


(11. két nemzedék)

A hatvanas-hetvenes évektől a fiatalság lázadni kezdett apáik világa ellen. Az idősebb generációk tökéletesen elégedettek voltak, mert a nagy háború után sikerült megteremteni a béke időszakát. Csakhogy a fiatalok nem élték át a háborút, és nekik nem volt elég a béke. Valami többet akartak. A párizsi diáklázadás, Prága, a vietnami háború elleni mozgalmak, a Guevara-mítosz, a farmernadrág, a hosszú haj, a hippik, a kommunák — mind-mind ennek a szimbóluma. Én akkoriban sokat jártam a világban, mindenütt ezzel találkoztam. A lázadás okaihoz tartozott, hogy Nyugat-Európában akkor született meg, amit ma Magyarországon vadkapitalizmusnak hívnak, az „aki bírja, marja”-társadalom. És a fiatalok igazságot követeltek. Nem tudva persze, hogy minden társadalom igazságtalan. De azért mégiscsak van különbség. Nekem már nem voltak illúzióim a sztálinizmusról, de évekig éltem Olaszországban, minden barátom elutasította a milliomosok világát, mindegyik baloldali volt, sokan a Vörös Brigádok tagjai, többen az életüket is vesztették a harcban. Az ember ott, akarta, nem akarta, újra baloldali lett.

Én így érkeztem a Huszonötödik Színházba, ahová Lacus hívott, hogy csináljam meg a Fényes szeleket. Eltekintve attól, hogy mindig szerettem volna színházat csinálni, de sosem volt rá módom, ott egy olyan közösségbe csöppentem, amely úgy gondolkodott, ahogy én. A legfontosabb számunkra a szabadság volt. Akkor még abban a naiv hitben éltünk, hogy ha engednek minket szabadon élni, majd mi csinálunk egy olyan szocializmust, ami jó lesz. A Huszonötödik nemcsak egy színház volt, hanem egy közösségi szabadság-mozgalom, a maga szerényke eszközeivel. Mint ahogy másik közösségi alapelve a szolidaritás volt a színházon belül egymással, a színház segítségével az országgal, még akkor is, ha ez ma nagy szavaknak tűnik. Persze tudtam én, hogy a Kádár-rendszer is megéri a maga pénzét, de hát vakok között a félszemű a király. És láttuk, mi van a Szovjetunióban, a románoknál, a cseheknél, az NDK-ról nem is beszélve, és úgy gondoltuk, hogy Magyarországon mégis érdemes, itt mégiscsak lehet valamit tenni a szabadságért.

Én már öregember vagyok, nem akarok ítéletet mondani a mai fiatalok fölött. Nem akarom a szemükre vetni, hogy kihalt belőlük a közösség iránti vágy, a lázadás szelleme. Nem akarom pellengérre állítani, hogy számukra nem a szabadság a legfőbb presztízs, hanem a nyolcszázezer forintos öltöny, a hatvanezer forintos nyakkendő. És ami ezzel jár: hogy hírét sem hallották a szolidaritásnak. Mit csináljanak, ha ilyen korba születtek?

A Huszonötödik Színháznak vége lett, ahogy a többi illúziónknak, álmunknak. Ahogy a szabadság-egyenlőség-testvériség eszméje is téli álmát alussza.


(12. két teljesség)

Ha utópiámat meg kellene határozni, azt mondanám, hogy az a bölcsek és a szép nők országa. Ezek a kedvemre való teljes tudatú emberek. A teljes tudatot viszont a legszívesebben azokkal a szavakkal határoznám meg, hogy az minden pillanatában örökkévalóságra kötelez. Az élet győzelme, ha sikerül többet és nagyobbat teremtenie, mint önmaga. Ez az életnél magasabb és gazdagabb valami a szellem és a szépség. Bölcseknek és szép nőknek nincs hiányérzetük, s ezért nem akarnak behozni semmit, s ezért nem irigyek, nem féltékenyek, nem félnek, s ezért nem zavarodnak meg és nem tévednek el. Az egyetlen, ami előtt a teljes tudatú férfi meghódol, a szépség, és az egyetlen, ami előtt a teljes tudatú nő meghódol, a szellem. A szellem hódolatát gyengédségnek hívják, a szépség hódolatát odaadásnak. Dicsőítem azt, ami kemény, mint a gyémántkristály, és megfoghatatlan, mint a jázminillat. Szerelem és matézis. Vagy ami ugyanaz, metafizika és szenvedély. Az aranykori, más szóval a végleges ember –, és utópiám előnye, hogy bárhol és bármely pillanatban megvalósítható.


(13. kultúrsorvadás)

A mai állapot fenntarthatatlan. Magyarországon nem jó élni. Nem a pénz kevés, hanem a remény, hogy valaha is másképp lesz, mint ahogy most van. A demokratikus alapértékek: a tolerancia és a szolidaritás iránti érzéketlenségnek, a szakmai tudás és a szépérzék hiányának, a versenyhelyzeteket elkerülő korrupciónak és protekcionizmusnak, a nihilizmusnak és hitetlenségnek ugyanaz a gyökere: a passzivitás. A kulturálisan inaktív polgár számára nem okoz problémát, hogy silány minőségű szolgáltatásokat fogyaszt, hogy törvénytelenül viselkedik, hogy tétlenül nézi mások szenvedését. Magyarország lakosságának min. 50%-a kulturálisan inaktív. Ez azt jelenti, hogy semmilyen értelemben nem él kreatív életet. Nem jár táncházba, nem tagja amatőr művészeti csoportnak, nem szépítgeti a kertjét, nem olvas összetett mondatokban fogalmazó írásművet, de még 30 percnél hosszabb mozgóképet sem néz. Általában unatkozik, szenved és panaszkodik. A kulturális szakemberek dolga az, hogy ezeket az embereket aktivizálják. A kormánynak pedig az a dolga, hogy ezeket a szakembereket támogassa. Emberek tömegei várják, hogy végre komolyan foglalkozzon velük az, aki kellően bátor és elkötelezett. Az elmúlt húsz évben rengeteg kis struktúra, elkötelezett társadalmi innovációs központ jött létre. Elhanyagolásuk nem pusztán a mostani kormányzat felelőssége, de felkarolásuk a jelenlegi politikai elit feladata. Kétségtelen, hogy a magas kultúra sorvad. A rossz támogatási struktúrák és a szakmák léhaságának következtében milliárdokat költöttünk el anélkül, hogy fenntartható rendszereket alkottunk volna. A művészek egyre eszetlenebbül hódolnak be a celebvilágnak, összetévesztik a több lábon álló működési modelleket az önfeladással.
Meg kell akadályoznunk, hogy a silányság a minőség álarcában tetszelegjen. De egyvalamit nem szabad elfelejtenünk. A kultúra alapja a népművészet, a polgárok kulturális aktivitása. A minőséget csak az tudja értékelni, aki érti egy szakma összetettségét. A kultúra élharcosainak be kell kapcsolódniuk a perifériák felzárkóztatásába. Több művészetet az óvodákba, a kisiskolákba! Azokból, akikről lemond az elit, idővel a kultúra legádázabb ellenségei lesznek. Ha a kormány nem akar cselekedni, a magánszférát kell aktivizálnunk. Szükségünk van egy olyan független innovációs központra, amely teljes vertikumában értelmezi a magyar kulturális életet és annak kapcsolódási pontjait Európához. Felméri a fehér foltokat, összeköti az aktív csoportokat, programokat tervez, projektekre tesz javaslatot, és ha kellő anyagi bázissal rendelkezik, pályázatokat ír ki, konkrét gyakorlatok elterjedését segíti elő a helyi polgárok bevonásával. Közszereplővé kell tennünk az adott probléma közelében élő embereket, össze kell kötnünk egymással magunkat.


(14. csak pár méter)

"Csak néztem, hogy legyint, visszafordul,

Zászlót se tűz le, körül se néz,

Mint aki túl sokszor gondolta át,

És túl jól tudja az életét.

Bezzeg én a saját életemből

Tisztán láttam őt is, meg a célt,

Ordítottam is, hogy ne adja fel,

Csak pár méter hiányzik, vagy év.

De nem hallatszott be semmi hozzá,

Abban, amit ismer, ottveszett.

E táblát én állítottam neki,

Én hoztam deszkát, lécet, szeget,

Hirdesse emlékét örökre egy

Szar, gyáva, hitetlen senkinek!"


(15. tarisznyarákok)

A humán műveltség és a humán diszciplínák tudományos presztízsének csökkenése mára olyan méreteket öltött, hogy az alapjában rengetheti meg ennek a foglalkozási területnek a működését. Röpke ötven év alatt a társadalmi értékrendben a történeti alapú humán műveltség helyét átvették a természettudományos és mérnöki ismeretek, valamint a szórakoztatás. Lényegében egy olyan helyzettel állunk szemben, amelyben azt kell folyamatosan bizonyítani, hogy a bölcsészet nem haszontalan időtöltés. Nemrég olvastam egy francia pszichológus tollából egy cikket, amely amellett érvelt, hogy mégsem kéne beszüntetni az irodalomoktatást a gimnáziumokban. A cikkből kiderül, hogy 2007-ben komolyan felvetődött az az ötlet a francia oktatási minisztériumban, hogy az irodalomoktatást fakultatívvá tegyék. Tíz évvel ezelőtt egy hasonló ötletet mindenki kinevetett volna, négy éve már érvelni kellett ellene. A folyamat nem ma kezdődött, gondoljunk csak arra, hogyan tűnt el ötven év alatt az általános görög-latin kultúra a társadalom művelt rétegeiből is, de mára vált olyan méretűvé, ami arra kényszerít, hogy föltegyük a kérdést: hogyan lehet elejét venni az egész világon terjedő korlátolt tudománypolitikai utilitarizmusnak, ami oda vezetett, hogy a jelenlegi angol kormány minden állami támogatást megvont a társadalom- és humán tudományok, valamint a művészeti területek egyetemi oktatásától. Ezeket az angol egyetemeknek mostantól a tandíjakból kell fenntartaniuk. Erre nem válasz az, hogy a „kultúra önérték”. Erre csak olyan válasz adható, amely e barbár tudománypolitika számára is érthetővé teszi, hogy mire jó a bölcsészet. Mondhatjuk, hogy sajnálatos dolog, aminek tanúi vagyunk, de nem mondhatjuk, hogy nem kell róla tudomást venni.